пробван

пробван
гл. - изпробван, изпитан, проверен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • доказан — гл. изпитан, изпробван, пробван, проверен, безсъмнен, несъмнен, неоспорим, обяснен, обоснован, установен, признат, явен, мотивиран, аргументиран, сигурен, безспорен, неопровержим …   Български синонимен речник

  • измерен — гл. премерен, размерен, мерен гл. изпитан, изпробван, пробван, опитан, претеглен, теглен гл. отмерен, прецизен, правилен, точно определен …   Български синонимен речник

  • изпитан — прил. изследван, проверен, проучен, изучен, пробван, изпробван, сигурен прил. кален, закален, издръжлив, як, здрав, твърд прил. верен предан, опитен прил. неоспорим, точен, верен, познат прил. благонадежден, надежден прил …   Български синонимен речник

  • изпробван — гл. пробван, изпитан, проверен, опитан, изследван, изучен, разучен …   Български синонимен речник

  • изследван — гл. изучен, разучен, проучен, анализиран, опознат, разработен, издирен, разследван гл. пробван, изпробван, проверен …   Български синонимен речник

  • изучен — гл. проучен, разучен, разработен, изследван, разследван, анализиран гл. изпитан, проверен, изпробван, пробван гл. заучен, научен …   Български синонимен речник

  • мерен — прил. измерен, премерен, изпитан, опитан, пробван, изпробван, теглен, претеглен прил. отмерен, равномерен, правилен …   Български синонимен речник

  • неоспорим — прил. безспорен, несъмнен, безсъмнен, необорим, неопровержим прил. доказан, обоснован, обяснен, установен, изпитан, пробван, проверен прил. признат, общопризнат, всепризнат, приет, общоприет прил. ясен, явен, недвусмислен, логичен, истински,… …   Български синонимен речник

  • несъмнен — прил. неоспорим, безспорен, безсъмнен, необорим, неопровержим прил. доказан, обоснован, обяснен, установен, изпитан, пробван, проверен прил. признат, общопризнат, всепризнат, приет, общоприет прил. ясен, явен, недвусмислен, логичен, истински,… …   Български синонимен речник

  • проверен — гл. изпитан, пробван, изпробван, разучен гл. доказан, установен, неоспорим, несъмнен гл. прегледан, ревизиран, контролиран, визиран, легализиран гл. заверен, удостоверен, разрешен, официално одобрен, гарантиран …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”